Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Home      Structura organizatorica
Structura organizatorica
 
 
 
  

La nivelul GAL ului, s-au creat urmatoarele structuri functionale:

Adunarea generala a asociatilor;

Consiliul director;

Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori;

Comitetul de selectare a proiectelor;

Compartiment administrativ


 


   Consiliul director este format din:
  1. Presedinte - ing. Socol Dumitru
  2. Vicepresedinte - David Constantin-Bogdan
  3. Secretar - Stanciu Maria
  4. Membru - Simion Costel
  5. Membru - Popescu Elena-Gabriela
 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013” Axa prioritara 4 - LEADER
Masura 431.2 - „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”

Copyright © 2012-2015  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.