Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Home      Rapoarte de selectie sesiunea 4/2013      Rapoarte de selectie finale 4/2013
Rapoarte de Selectie Finale
aferente sesiunii de apeluri nr. 4/2013
 
 
Nr.
Crt. 
Tip
document
Nume document
Data
publicarii
Descarcare
1.

Masura 123 - "Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere"
27.01.2014
2.

Masura 312 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea
de micro-intreprinderi"
27.01.2014
3.

Masura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala
si punerea in valoare a mostenirii rurale"
27.01.2014

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013” Axa prioritara 4 - LEADER
Masura 431.2 - „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”

Copyright © 2012-2015  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.