Grupul de Actiune Locala    
Colinele Buzaului 
   Home      Documente
Documente
 
 
 

 
Nr.
Crt.
Tip
document
Nume document
Descarcare
1.
Decizie autorizare GAL Colinele Buzaului nr. 62463/19.12.2012
2.

Planul de Dezvoltare Locala - GAL Colinele Buzaului v.5
3.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere
proiecte pentru anul 2014
4.

Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de
Selectie si a Comisiei de Contestatii
5.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 v.10
6

Ghidul Solicitantului pentru Masura 411-112
7.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 411-121
8.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 411-122
9.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 411-123
10.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 411-141
11.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 413-312 v.7
12.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 413-313
13.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 413-322
14.

Ghidul Solicitantului pentru Masura 421 v.6
15.

Notificare AM-PNDR nr. 93073 din 12.08.2014 privind Aprobarea Modificarii Strategiei GAL Colinele Buzaului
16.

Situatia proiectelor depuse la AFIR de catre GAL Colinele Buzaului
17.

Programul de achizitii publice pentru anul 2015 al GAL Colinele Buzaului

 

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Colinele Buzaului”
Proiect derulat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013” Axa prioritara 4 - LEADER
Masura 431.2 - „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”

Copyright © 2012-2015  Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului. Toate drepturile rezervate.